lauantai 20. marraskuuta 2010

Matti Alahuhta johtajuudesta

Harva voi kiistää, etteikö Esa Saarinen olisi värikäs persoona. Sain lukiossa Saarisen teoksen palkintona äidinkielen kirjoituskilpailusta ja siitä lähtien on tullut jonkin verran seurattua Saarisen ajattelua. Nyt löysin sattumalta hänen kotisivuiltaan kiinnostavia videoita, joissa tunnetut henkilöt luennoivat TKK:lla elämänfilosofiastaan. Kiinnostavimpana silmiin pisti KONE:en pääjohtajan Matti Alahuhdan luennot vuosilta 2007 ja 2009, joissa Alahuhta kuvasi ennen kaikkea omaa johtamisfilosofiaansa. Ohessa muutamia ajatuksia Alahuhdalta.

Matti Alahuhta ja Esa Saarinen

Videot löytyvät täältä.

Alahuhta johtajuudesta

Johtajan neljä tärkeintä elementtiä:
 1. Kyky innostaa ja halu saada aikaan
 2. Hahmotuskyky eli kyky jäsennellä abstrakteista asioista konseptuaalisia ja konkreettisia
 3. Integriteetti eli luottamuksen synnyttäminen ja pitäminen
 4. Ihmistuntemus eli aito kiinnostus ihmisiin ja kyky luoda hyvä tiimi.
Muita poimintoja:
 • Esimiehen rooli on uralla poikkeuksellisen tärkeä 30 ikävuoden paikkeilla, koska silloin esimiehellä on tärkeä kasvattava, valmentava (coach) rooli.
 • On tärkeää löytää oma intohimonsa eli alue, jolla toteuttaa itseään.
 • Hyvällä johtajalla on poikkeuksellisen suuri halu saada aikaan mahdollisimman paljon sekä ympärillä energiaa toteuttaa asioita.
 • Mielipiteiden vaihdosta: menee sisään omalla mielipiteellä, palaa ulos Matin mielipiteellä.
 • Ihmiset selviävät mistä tilanteesta tahansa jalat maassa. Tyyneys on tärkeää: sen minkä tekee, tekee hyvin ja tekee vain sen minkä pystyy tekemään hyvin.
 • Tunne itsesi hyvin, silloin säilyy rauha ja tasapaino.
 • Ajatuksen voima päätöksenteossa: datat kohdallaan eli faktat on aina kerättävä + usko ja hahmotus eli näkemys faktojen ja intuition pohjalta = toteutus.
 • Monipuolinen kehitys: kiinnostus sellaiseen minkä yhteys tekemiseen ei ole ilmeinen ja siten elämänkokemuksen hankkiminen. Lukeminen laajalla otteella, matkustaminen, laaja ystäväpiiri ja avoimuus asioita kohtaan synnyttävät virikkeitä, jotka edistävät luovuutta.
 • Yrityksen kulttuurista: "jokainen toimii oman lisäarvonsa eikä asemansa kautta".
 • Avainhenkilöstön tehtävät: 1) osoittaa organisaatiolle suunta + 2) kontribuutio eli syvällinen henkilökohtainen paneutuminen asioihin silloin kun se on tarpeen.
 • Luottamuksesta syntyy avoimuus, avoimuus edistää kriittisyyttä ja kriittisyyden myötä syntyvät parhaat tulokset.
 • Johtaminen on paradoksien hallintoa. Tilanteet eivät ole joko tai vaan sekä että.
 • Elämän prioriteetit: 1) perhe, 2) työ, 3) harrastukset/ystävät. Jos 1 kunnossa, muut on sujuvasti hoidettavissa. Päätä mitkä asiat ovat tärkeimpiä elämässä, se luo perustan. Ymmärrä myös luopua eri elämänvaiheissa tietyistä asioista tasapainon ylläpitämiseksi.
 • Johtajan ajankäyttö vaihtelee tarpeen mukaan. Aikaresurssi käytetään sinne missä on pullonkaula.
 • Kyky holistisesti nähdä, miten yritys toimii ja miten sen tulisi toimia.
 • Työelämässä tärkein oppiminen tapahtuu tekemisen kautta. Kiinnostus-> tekeminen-> tulokset-> kehitys.
 • Useimmat ongelmat voidaan ratkaista samana päivänä, välittömästi.
 • Toisinaan on tärkeää elää hitaasti, jotta tapahtuu reflektointia ja luovuutta. Älä pilaa elämääsi juoksemalla asiasta toiseen sekä työssä että vapaa-ajalla.
 • Ihmisten kehitys palkitsee yhtä paljon tai enemmän kuin tulokset. Potentiaalikartoitus, urakierrot ja palaute järjestelmälliseksi prosessiksi. Osaamisen tavoitetason on oltava aina kunkin osa-alueen maailman paras.
 • Kirjasuositus: Alain de Botton: "Mitä Proust voi opettaa sinulle omasta elämästäsi"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails