sunnuntai 22. toukokuuta 2011

Omistaminen ja omistautuminen

Omistautuminen tarkoittaa aktiivista motivaatiota, josta seuraa toiminta ja/tai sitoutuminen. Yleiset esimerkit kuvaavat esimerkiksi urheilijoiden ja taiteilojoiden omistautuvan työlleen. Onko sattumaa, että omistamisella ja omistautumisella on suomen kielessä hyvin läheiset kantasanat? Onko näillä kahdella keskinäistä yhteyttä? Onko omistaja omistautunut? Synnyttääkö omistajuus omistautumisen? Onko omistautuminen psykologista omistajuutta?


Erään esimerkkiyrityksen myötä pääsin pohtimaan kysymystä, onko omistamisella ja omistautumisella yhteyttä työyhteisössä? Yleisesti yrityksissä pyritään sitouttamaan ja kannustamaan johtoa ja avainhenkilöitä osakeomistuksen avulla. Perusoletus taustalla on, että omistaessaan henkilö omistautuu voimakkaammin työllensä, työskentelee entistä ahkerammin ja tämän seurauksena syntyvistä tuloksista pääsevät nauttimaan sekä kyseinen henkilö että yrityksen muut omistajat. Lähtökohtana on win-win-tilanne.

Vaikka omistajuutta tarkastellaan pääasiassa taloudellisena ilmiönä on se sitouttamis- ja kannustinmielessä ennen kaikkea psykologinen ja sosiaalinen ilmiö. Psykologinen omistajuus on ennen kaikkea tunnetta siitä, että omistaa ja hallitsee omaa työtään ja omaa työyhteisöään. Tämä "paikka on minun tai meidän" on voimakas tunneside verrattuna tilanteeseen, jossa "olen vain töissä täällä". Sosiaalinen omistajuus tarkoittaa ensisijaisesti kuulumista ryhmään eli kuulumista omistajien joukkoon: "En ole vain töissä täällä vaan olen yksi omistajista".

Mielenkiinnolla havaitsin, että keskusteluissa esiin nousi kolme ihmistyyppiä.
  1. Ensinnäkin on niitä, jotka tekevät töissä aina ja kaikissa olosuhteissa parhaansa.
  2. Toiseksi on niitä, jotka antavat arvoa mahdollisuudelle omistaa kokevat sen kannustavana.
  3. Kolmanneksi on niitä, jotka suhteuttavat oman osuutensa työkavereihinsa ja epämotivoituvat mikäli kokevat toisen aseman paremmaksi.
Ensimmäisen tyypin ihmiset tekevät asioita sisäisestä motivaatiosta. Työlleen omistautunut henkilö joko kokee työnsä intohimokseen tai muusta syystä psykologisesti omistaa oman tonttinsa eli on oman työnsä herra. Usein tähän liittyy palava halu olla paras omalla alallaan. Toisen tyypin ihmisille omistajuudella on merkitystä omistautumiselle. Heitä voi kannustaa ja sitouttaa omistajuudella omistautumaan. Tällöin keskeiseksi nousee pitkäjänteinen porkkana omistautumisen hedelmien jakamiseksi. Kolmannen tyypin ihmisiä taas ei saa omistautuneksi työlleen edes omistajuudella. He omistauvat oman edun tavoitteluun ja oman minän maksimointiin, jolloin edes omistajuus ei saa heitä omistautumaan, koska omistautuminen tarkoittaa sitoutumista. Heidän sitoutumisensa kestää juuri niin kauan kuin he saavat itse paremman tarjouksen tai omistautuneen työkaverin asema paranee. Kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiä suunniteltaessa oleellinen tieto on eri ihmistyyppien suhtautuminen omistajuuteen ja työhönsä omistautumiseen.

Pohdittavaksi
  • Kuka on sinun mielestäsi paras esimerkki tekemiseensä omistautuneesta henkilöstä?
  • Miten hänen omistautumisensa näkyy hänen toiminnassaan?
  • Mitä voimme oppia omistautuneilta henkilöiltä?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails