tiistai 24. syyskuuta 2013

Nuoren näkökulma hallitustyöskentelyyn

Pidin Hallituspartnerit ry:n valtakunnallisilla Partneripäivillä esityksen aiheesta "Nuoren näkökulma hallitustyöskentelyyn". Kiva otsikko, aion käyttää sitä niin kauan kuin annetaan. Pohdin esityksessäni erityisesti sitä, onko hallitustyöskentely nuorten näkökulmasta "cool", miksi minä suosittelen hallitustyöskentelyä myös nuorille henkilöille sekä alkuun pääsemisen vaikeutta. Ohessa esitykseni.
 


Miksi hallitustyöskentely on hienoa?
 • Hallitus on päätöksentekoelin, joka johtaa yrityksen johtamista. Sillä on halutessaan paljon valtaa.
 • Hallitustyö on vastuullista. Päätettävät asiat ovat usein isoja, sekä vaikutuksiltaan että summiltaan.
 • Hallitustyö on vaikeaa. Päätettävät asiat ovat monimutkaisia ja täydellinen tieto ei ole koskaan käytettävissä.
 • Hallitustyö on keino toimia monella toimialalla.
 • Hallitustyö on keino jakaa osaamistaan ja oppia itse uutta.
 • Hallitus on foorumi strategiselle ajattelulle.
 • Hallitustyö on tulevaisuuden luomista.
 • Hallitustyö on ryhmätyötä. Parhaimmillaan hallituksella loistava yhteishenki!
Lähestymistapoja hallitustyöskentelyyn

Hallitukseen tullaan usein hyvin erilaisesta roolista ja jopa erilaisilla motiiveilla. Osalle asia on harrastus, osalle toinen työ, tietyille eläkeiän aktiviteetti tai jotain muuta. Yksinkertaisimmillaan hallituksen jäsenyys on vain nimi kaupparekisterissä. Itse haluan kuitenkin korostaa, että hallitustyöskentely on työtä. Se vaatii motivaatiota, aikaa ja osaamista.

Hallitustyöskentelyn haasteet nuorille

Nuoren näkökulmasta vaikeinta on sovittaa hallitustyöskentely yhteen muun elämän kanssa. Jos päivätyö vie 40-60 tuntia viikossa, kotona on perhe ja pienet lapset ja jos vähänkään on omia harrastuksia niin aikayhtälö on haasteellinen. Hallitustyöskentely vaatii aikaa, joten väkisinkin tämä aika on pois jostain muusta. Hallitustyöskentelyä kannattaa siis tarkastella kolmesta näkökulmasta:
 • Hyväksyykö työnantaja? - Koska kyseessä usein parhaiden henkilöiden ajankäyttö
 • Hyväksyykö kotihallitus? - Koska vie väkisinkin aikaa perheeltä
 • Jaksatko ja riittääkö aikasi? - Antaako hallitustyö enemmän kuin ottaa ja onko sinulla annettavaa kohdeyritykselle huomioiden rajoitteesi (aika)
Miten päästä alkuun?

Ei ole sopivaa ikää aloittaa. Harva aloittaa alle 30-vuotiaana, varsinkaan jos kyseessä ei ole paikka omassa perheyrityksessä. Oikea aika aloittamiselle riippuu siitä, milloin on jotain annettavaa yritykselle ja ennen kaikkea sitten kun löytyy yhteensopivuus kohdeyrityksen kanssa. Omasta hallitustyökelpoisuudestaan eli hallitustyöskentelyosaamisestaan kannattaa pitää huolta kouluttautumalla ja itseään kehittämällä. Oma osaaminen kannattaa myös tuoda esille, mutta liiallinen pyrkiminen näyttäisi harvoin tuottavan tulosta. Hyvät kyllä löydetään, huonot joutuvat hakemaan.

Kysynnän ja tarjonnan vääristymä

Yleisesti on havaittavissa, että pyynnöt hallituksiin kohdistuvat harvoille, kun taas halukkaita ilman kysyntää on paljon. Ensimmäisen paikan saaminen on useimmille äärimmäisen vaikeaa. Kun on saanut ensimmäisen paikan ja tullut "hallitussalonkikelpoiseksi" kysyntä usein näyttäisi räjähtävän. Useat yritykset kysyvät samoja esillä olleita, yritystoiminnassa menestyneitä ja hallituksissa jo istuvia henkilöitä hallitukseensa. Mieleen tulevien joukko kartoitushetkellä on usein rajallinen. Tämä johtaa harvojen ylikysyntään ja monien alikysyntään. Siispä hallitushaiden olisi hyvä oppia sanomaan EI ja ohjaamaan yritys löytämään uusi tulokas. Yritysten kannattaisi vastaavasti käyttää hetki syvällisempään pohdintaan, jotta löytäisi muiden havaitsemattoman helmen hallitukseensa.
 
Mitä minä olen oppinut hallitustyöskentelystä?
 • Alussa oli valtava palo päästä mukaan ja vaikea ensikynnys ylitettävänä. Ensimmäisen paikan saaminen on todella vaikeaa, ellei saa paikkaa perheen tai työn kautta. Kiitos rohkeudesta Fira Oy:lle ja Optinet Oy:lle!
 • Hallitustyöskentely ei ole rakettitiedettä, käytännöt oppii helposti. Ikä ei ole mikään este.
 • Hallituksen pöydälle tulee varsin usein yllättäviä ja ikäviä asioita. Iso osa hallitustyöskentelystä on ongelmien ratkaisemista vastaantulojärjestyksessä. Alussa asioita liioittelee ja ottaa henkilökohtaisesti, matkan varrella oppii malttia ja hoitamaan asioita asioina.
 • On erilaisia hallituksia. Parhaimmillaan hallitus on ristiriitainen ja henkilökemiat eivät toimi, parhaimmillaan hallitus on hyvähenkinen ja yhtenäinen tiimi.
 • Kriisiyhtiön hallitustyöskentely on oma taiteenlajinsa. Mieti moneen kertaan, jos meinaat mukaan.
 • Hallituksen puheenjohtajuus on huomattavasti jäsenyyttä vaativampaa.
 • Huolehdi riittävästä ajankäytöstä, jotta voit perehtyä asioihin ja antaa oman panoksesi yritykselle. Jos ei ole aikaa, on osattava luopua ja sanoa ei. Muista itsesi, perheesi ja työnantajasi.
 • Toimialaosaaminen ei ole tärkeintä. Erilaiset osaamiset täydentyvät hallituksessa. Kyky strategiseen ajatteluun on usein riittävä pääsyvaatimus.
 • Olen oppinut uusien yritysten, uusien toimialojen ja hallituskollegoiden kautta ylivoimaisen paljon liiketoiminnan yleisiä viisauksia ja käytäntöjä! Aivan huikea kasvu- ja oppimispaikka!
 • Hallitusjuniorit ry on loistava verkosto!
 • Tulevaisuudessa toiveissani on kokea pörssiyhtiön hallitustyöskentely sekä aidosti kansainvälinen hallitus esimerkiksi ulkomaisen yhtiön hallituksen jäsenenä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails