sunnuntai 13. kesäkuuta 2010

Pentti Kouri

Perjantaina Helsingissä pidettiin korkeatasoinen seminaari, jonka primus motor oli edesmennyt Pentti Kouri. Kahdeksankymmentäluvun alkupuolella syntyneenä kuulun ikäluokkaan, jolla ei ole hänestä omia muistikuvia. Kuten varmasti monelle ikäluokkani edustajalle Kourin nimi tuo mieleen Kouri-kaupat, jotka sen tarkemmin kyseisiä kauppoja ja sen taustoja tietämättä herättää negatiivisen mielikuvan.

Kiinnostuin lukemani lehtijutun perusteella kyseisestä henkilöstä ja halusin selvittää tarkemmin, kuka oli Pentti Kouri. Google-haku kyseisestä henkilöstä tuotti varsin ristiriitaisen kuvan. Tämä haku itse asiassa osoitti yhden keskeisen piirteen historiastamme: ihmisestä jää jälkipolville helposti sellainen muistikuva kuin kyseistä henkilöä käsittelevä mediakirjoittelu on aikanaan ollut. Se onko tämä kirjoittelu ollut kuinka todenperäistä, yksipuolista ja tarkoituksenhakuista ei myöhemmässä vaiheessa käy helposti ilmi.

Sanavalinnoilla ja esitystavoilla voidaan voimakkaastikin ohjata sitä, mitä asiasta lopulta muistetaan. KOP:n ja SYP:n kauppojen "brändääminen" Kouri-kaupoiksi on tästä yksi esimerkki. "Historia on voittajien kirjoittamaa" ja erityisesti Google-aikakaudella ihmisestä jälkipolville jäävä mielikuva muodostuu ensisijaisesti verkkoon jääneen jäljen perusteella. Tämä korostaa median ja ennen kaikkea verkkomedian roolia henkilöhistorian kirjoittamisessa. Useille henkilöille tämä käsittely ei tee kunniaa vaan tarvittaisiin syvällisempää historian tutkimusta ja monipuolisia näkemyksiä, jotta henkilöstä voitaisiin muodostaa paremmin totuutta vastaava kokonaiskuva.

Poimintoja Pentti Kourista

Oli Pentti Kourista henkilönä mitä mieltä tahansa, kukaan ei voi kiistää, etteikö miehen aikaansaannokset olleet Suomen mittakaavassa hyvin mittavia. Ohessa on pintapuolisen tarkastelun perusteella poimittuna muutamia perusfaktoja miehen elämästä. Harvalla suomalaisella on esittää yhtä vakuuttava ansioluettelo.
 • Pentti Kouri (1949-2009) oli suomalainen taloustieteilijä ja pääomasijoittaja.
 • Hän oli RUK:n kurssin 157 Ilkka oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.
 • Työskenteli nuorena maisterina Kansainvälisessä valuuttarahastossa.
 • Kehitti kansainvälisiin valuuttaliikkeisiin liittyvän Kouri-Porter-mallin yhdessä Michael Porterin kanssa.
 • Suoritti taloustieteen tohtorin tutkinnon MIT:sta 1974.
 • Toimi taloustieteen professorina Stanfordin, Yalen, Helsingin ja New Yorkin yliopistoissa.
 • Oli kansainvälisesti Suomen tunnetuin taloustieteilijä.
 • Kuului George Sorosin tuttavapiiriin ja hoiti hänen sijoituksiaan Suomessa.
 • Oli mukana järjestelemässä Kansallis-Osake-Pankin ja Pohjolan rahoilla Suomen Yhdyspankin nurkanvaltausyritystä, joka kuitenkin epäonnistui.
 • Toimi hakukone Hakian perustana, rahoittana ja hallituksen puheenjohtajana.
 • Keräsi suurena taiteenystävänä mittavan taidekokoelman, joka nykyisin on Kiasman hallussa.
Linkit


1 kommentti:

Related Posts with Thumbnails