lauantai 12. helmikuuta 2011

World Wealth Report 2010

Capgemini ja Merill Lynch Global Wealth Management julkistivat kiinnostavan 2010 World Wealth Reportin. Raportin voi käydä lataamassa ilmaiseksi kirjautumalla täältä. Raportti käsittelee henkilöitä (HNWI = High Net Worth Individuals), joiden sijoitettava varallisuus ylittää 1 miljoonan dollarin kun asunto sekä keräily- ja käyttöesineet jätetään huomioimatta.

World Wealth Report 2010

Poimintoja raportista

Vauraiden henkilöiden maantieteellinen jakautuminen ja kasvu
 • Karkeasti voi todeta, että sekä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa että Aasia-Pacificissa on kussakin noin 3 miljoonaa yli miljoonan dollarin sijoitusvarallisuuden omaavaa henkilöä.
 • Vaikka maantieteellisessä jakaumassa kolme suurinta ovatkin tasavertaisia, keskittyy maailman HNWI väestö voimakkaasti tietyille alueille. Yksittäisistä maista USA on ylivoimaisesti suurin (2,9 miljoonaa henkilöä), Japani toinen (1,7 miljoonaa), Saksa kolmas (0,9 miljoonaa), Kiina neljäs (0,5 miljoonaa) ja Iso-Britannia viides (0,5 miljoonaa). USA, Japani ja Saksa muodostavat yhteensä 53% maailman HNWI väestöstä.
 • Kovin kasvu on Aasia-Pacificissa ja erityisesti Hong Kongissa sekä Intiassa. Ensimmäistä kertaa Aasia-Pacific-alueen HNWI henkilöiden kokonaismäärä oli suurempi kuin Euroopassa.
Vaurauden yleinen globaali jakautuminen

Varallisuuden jakautuminen luokittain ja alueittain
 • Vuonna 2009 varallisuudesta keskimäärin 31% oli kiinteissä tuotoissa (fixed income), 29% osakkeissa (equities), 17% käteisenä/talletuksina (cash/deposits), 18% kiinteistöissä (real estate) ja 8% vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa (alternative investments).
 • Pohjois-Amerikassa osakkeiden painoarvo on selvästi muita maanosia suurempi (36%). Euroopassa osakkeiden osuus oli keskivertoa pienempi (26%). Osakkeiden painoarvon oletetaan kasvavan vuonna 2011 noin 35%:iin osakemarkkinan globaalin piristymisen myötä.
 • Kiinteistösijoituksista 48% oli sijoitettuna asuintaloihin (residential real estate), 27% kaupallisiin kiinteistöihin (commercial real estate) ja 12% kiinteistörahastoihin (REIT).
 • Aasia-Pacificissa poislukien Japani kiinteistöjen osuus salkusta on erityisen suuri (28%), koska väestökehityksen myötä alueen kaupungeissa asuntojen kysyntä on pysynyt selvästi suurempana kuin tarjonta, mikä on tarjonnut kiinteistöjen omistajille hyvät tuotot. Kiinteistösijoituksista 60% oli sijoitettuna asuintaloihin.
 • Kaupunkien ulkopuolella olevan maaomaisuuden osuus oli keskimäärin 6%. Kehittymättömämmillä alueilla kuten Latinalaisessa Amerikassa tämän osuus oli selvästi suurempi (23%).
 • Kiinteistörahastojen osuus oli korkeampi kehittyneissä talouksissa kuten USA:ssa ja Japanissa.
 • Vaihtoehtoisista sijoituskohteista 49% koostui hedge fundeista, 16% raaka-aineista, 13% valuutoista ja 20% strukturoiduista tuotteista.
 • Kehittyneiden talouksien heikon talouskasvun myötä sijoitukset suuntautuvat kehittyviin talouksiin. Pohjois-Amerikassa 76% sijoituksista kohdistui kotimaahan ja tämän odotetaan laskevan 68%:iin vuonna 2011. Euroopassa vastaavat luvut ovat 59% ja 48%. Eurooppalaisten sijoituksista 59% kohdistuu siis Eurooppaan, 21% Pohjois-Amerikkaan, 11% Aasia-Pacificiin, 5% Latinalaiseen Amerikkaan, 5% Lähi-itään ja 2% Afrikkaan.
Vaurauden lähde

 • Aikaisemman raportin (2005) mukaan vaurauden lähteenä on ensisijaisesti yritysomaisuus tai yrityksen myynti (37%), tulot (24%), perintö 18%, onnistunut sijoitustoiminta 10%, rajoitetut osakkeet tai optiot 9% ja muut syyt 2%.
Havaittavissa olevia trendejä
 • Finanssikriisin rajun pudotuksen jälkeen vuonna 2009 intohimosijoitukset (passion investments) kasvoivat voimakkaasti. Intohimosijoitukset pitävät sisällään luxushyödykkeiden kuten autojen, veneiden, yksityislentokoneiden (yhteensä 30%), taiteen (22%), korujen (14%), huippu-urheilun (14%) sekä hyvinvointipalveluiden (6%) hankinnat. Finanssimarkkinan ollessa epätasapainoinen intohimosijoituksista haetaan "sijoittaja-keräilijänä" pitkäaikaista ja näkyvää arvoa.
 • Intohimosijoitusten kysynnän kasvu on myös voimakkainta kehittyvissä talouksissa kuten BRIC-maissa (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina). Tämä näkyy muun muassa BMW:n ja Mercedes-Benzin myynnin voimakkaana kasvuna näissä maissa.
 • Hyväntekeväisyys on lisääntynyt trendinomaisesti, koska jaettavan perinnön sijasta ihmiset haluavat jakaa omaisuuttaan eläessään (giving while living). Finanssikriisi pudotti hyväntekeväisyyteen käytettävien varojen määrää voimakkaasti. Hyväntekeväisyyttä tehdään henkilökohtaisista syistä, sosiaalisen vastuun tunteesta, verkostoitumistarkoituksessa sekä veroetujen saavuttamiseksi. Kysyntä hyväntekeväisyyden neuvonantopalveluille osana varainhoitopalveluita on kasvava. Tästä kirjoitin blogissani aikaisemmin.
 • Asiakkaan tunteiden ja yksiköllisten tarpeiden huomioiminen varainhoitopalveluissa korostuu. Mekaaninen tarjonta ei jatkossa toimi vaan käyttäytymistieteisiin perustuva sijoittaminen korostuu. Asiakkaat odottavat varainhoitotalolta 1) erityisasiantuntemukseen perustuvia neuvoja, 2) läpinäkyvyyttä ja yksinkertaisuutta ja 3) tehokasta salkun ja riskin hallintaa.
Kauppalehden juttu raportista

Myös Kauppalehti kirjoitti jutun perustuen Capgeminin ja Merill Lynchin raporttiin. Ohessa Kauppalehden uutisointi asiasta:

Lopeta lottoaminen - yrittäminen on tie rikkauteen

"Vain 16 prosenttia maailman rikkaista on perinyt rahansa. Vielä harvempi on rikastunut palkkatuloilla. Parhaat mahdollisuudet todelliseen varakkuuteen on yrittäjällä. Konsulttijätti Cap Geminin tilastot kertovat, että rikkaiden määrä kasvaa maailmassa. Yli miljoonan dollarin rahavarat omistavien ihmisten määrä on nyt noin kymmenen miljoonaa. Viime vuonna dollarimiljonäärien määrä kasvoi 17 prosenttia. Asiasta kirjoittaa Dagens Industri.

Cap Gemini väittää, että rikkaiden määrän lisääntyminen kasvattaa myös rikkaiden ruokahalua. He hamuavat nyt innolla veneitä, kelloja, taidetta ja muuta luksusta. Ensimmäistä kertaa varakkaita on yhtä paljon Aasiassa ja Euroopassa. 53,5 prosenttia heistä löytyy kuitenkin Japanista, Saksasta tai Yhdysvalloista. Brittiläinen The Economist -lehti siteeraa saman Cap Geminin toista tutkimusta. Siinäkin 16 prosenttia varakkaista on saavuttaneet asemansa perintönä. Palkkatyö on ollut tie rikkauteen 23 prosentilla. Suurin ryhmä, 47 prosenttia dollarimiljonääreistä, on kuitenkin yrittäjiä."

Lähde:

Aamulehti aiheesta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails