lauantai 10. huhtikuuta 2010

Solidium osa 2

Maailma muuttuu nopeasti. Viimeisin blogikirjoitus vanheni päivässä, kun Solidum ilmoitti sijoittavansa Tieto Oyj:öön (tiedote alla). Kaupan perusteluissa painotetaan selvästi oston strategista merkitystä, ei niinkään sen tarjoamaan finanssituottoa. Tiedon oston syynä oli varmasti ennen kaikkea sen hallussa olevat tärkeät tietojärjestelmät, ei niinkään se, että yhtiö olisi alallaan erinomainen kilpailijoihin verrattuna. Tällä näkökulmalla Tiedon hankinta oli varmasti perusteltu Solidiumin salkkuun.

Kaima-Tero esitti erinomaiset kysymykset Solidiumin salkusta eli:

1) Puuttuuko Solidiumin salkusta joku tärkeä (heidän kriteereillään) suomalainen firma?

2) Onko jollain noista firmoista liian iso painoarvo firman tilanteeseen nähden?

Pidempään asiaa harkitsematta annan kuitenkin pidemmän vastauksen.

Ensinnäkin markkinatalouden kannattajana näkisin mielummin valtion tuovan nykyisiä enemmistöomistuksiaan Solidiumin kautta kohti avoimia markkinoita kuin sen, että Solidium alkaa aktiivisesti ostamaan nurkkia vapailla markkinoilla noteeratuista yhtiöistä. Nykyisten enemmistöomisteisten yritysten lista on mielestäni tarpeettoman pitkä, perustellumpaa olisi olla mukana merkittävänä ankkuriomistajana 10-30% osuudella Solidiumin kautta. Näkisin mielelläni, että valtio toisi Solidiumin kautta pörssiin esimerkiksi:

 • Alko Oy: tästä saisi erinomaisen kansanosakkeen. Alan lainsäädäntöä voi ohjata STM:n kautta, ei siihen enemmistöomistusta tarvita. Suurimman osakkeenomistajan rooli esim. 30% osuudella Solidiumin kautta ja loput institutionaalisilla sijoittajilla ja piensijoittajilla olisi varsin hyvä omistusrakenne Alkolle. Mielelläni näkisin piensijoittajana saavani osinkoa Alkosta.
 • Altia Oy: samat perustelut kuin Alkon tapauksessa. Tuskin viina on Suomelle niin strateginen omistus ettei sen valmistusta voisi lainsäädännöllä ohjata omistuksen sijasta.
 • Destia Oy: mitä ilmeisemmin tämän suhteen on suunnitelmat olemassa. Samalla toimialalla toimii useampiakin yksityisomisteisia yrityksiä, joten miksi yhden pitäisi olla valtion enemmistöomistuksessa.
 • Itella Oyj: postitoimiala muuttuu monelta osin, joten vanha postilaitos-aikakausi on mennyttä ja sen myötä myös valtion tarve toimia enemmistöomistajana logistiikkayhtiössä. Haja-asutusalueiden jakelu voidaan hoitaa muulla tavalla kuin kokonaisen Itellan enemmistöomistuksen kautta.
 • Patria Oyj: puolutuspolitiikan kannalta yhtiöllä voi olla strategista merkitystä, joten siitä syystä ei olisi listallani ensimmäisiä, joiden määräysvallasta voisi luopua. Maailmalla alan suuret toimijat ovat kuitenkin listattuja yhtiöitä, joten kenties tässäkin 30% omistusosuus riittäsi, jos institutionaalisilla sijoittajilla ja suomalaisilla piensijoittajilla olisi loput.
 • VR-Yhtymä Oy: näkisin VR:n mielelläni listayhtiönä. Ehkä yhtiön listautumisen myötä sen palvelutkin muuttuisivat markkinaehtoisemmiksi. Enemmistöomistus ei ole välttämättömyys vaan pienempikin osuus riittäisi. Tässäkin olisi ainesta kansanosakkeeksi. Osinkoa voisi joutua odottamaan.
 • Vapo Oy: energia-alan yhtiö, joka on turpeen suhteen ylivertaisessa markkina-asemassa. Yhtiöllä on Suomelle strategista merkitystä, mutta sen hoitamiseen riittää pienempikin omistus.
 • Veikkaus Oy: potentiaalisin yhtiö listattavaksi. Toimiala on voimakkaasti sijoittajia kiinnostava ja olisihan se suomalaiselle lottokansalle palsamia haavoille, kun ohimenneiden lottovoittojen sijaan saisi edes osan rahoista takaisin osinkoina. Tässäkin yhtiössä alle 30% omistus riittäisi valta-asemaan ja alan säätely hoituu lainsäädännön kautta, ei omistuksen kautta. Hanke tuskin vain tulee toteutumaan, koska vastustajat vetoavat siihen, kuinka paljon suomalaista urheilua ja kulttuuria tuetaan veikkausvoittovaroilla. Jos yhtiö olisi listattu, olisi yhtiökokouksessa mielenkiintoista nähdä, kuinka suuri kannatus piensijoittajien keskuudessa näille tuille olisi. Veikkaan, että aika pieni ja ehkä nämäkin tuet olisi mahdollista kanavoida jotain muuta kautta.
 • Yleisradio Oy: YLE:n rahoituksen yhteydessä kukaan ei ole tietääkseni maininnut sitä vaihtoehtoa, että mitä jos YLE laitettaisiinkin rahoittamaan toimintansa pääomamarkkinoilla. Itsestään selvyytenä siis pidetään, että yleisradiotoiminta nielee valtion rahaa X miljoonaa euroa vuodessa. Pääomamarkkinoilla tämä jokavuotinen rahankäyttö kenties kyseenalaistettaisiin ja vaadittaisiin hieman tehokkaampaa toimintaa. Tuskin nimittäin löytyisi toista sellaista ankkuriomistajaa, jolle johto voi ilmoittaa, paljonko rahaa tarvitaan ja omistaja sen avokätisesti antaa.
Nykyisistä pörssilistatuista yhtiöistä, joissa valtiolla on enemmistöosuus, voitaisiin hyvinkin omistusosuutta laskea esimerkiksi 30%:iin ja siirtää hallinta Solidiumille. Tällaisia olisivat esim.

 • Finnair Oyj: lentoliikenneala on järjestelyn alla joka tapauksessa. Ankkuriomistus yhtiössä on tärkeä, mutta ehkä enemmistön sijasta riittäisi 10-30% Solidiumin hallussa.
 • Neste Oil Oyj: Neste Oililla on varmasti löydettävissä strategista merkitystä. Makuasia on, tarvitseeko se enemmistöomistusta.
 • Fortum Oyj: Sama asia kuin Neste Oilin tapauksessa. Yhtiö on Suomelle tärkeä ja merkittävä omistusosuus on perusteltu. Makuasia on, riittääkö alle 50%.
Osana isompaa järjestelyä, valtio voisi luopua seuraavista omistuksista tai jäädä Solidiumin kautta vähemmistöomistajaksi 10-30% osuudella.

 • Edita Oyj: viestintätuotteiden painaminen ja tuottaminen hoituu myös markkinaehtoisesti. Sisältö ratkaisee, ei se, kuka sisällön painaa ja tuottaa.
 • Raskone Oy: ajoneuvojen ja työkoneiden korjaus ja huolto. Tätä tehdään vapailla markkinoilla, joten miksi valtion tulisi olla tässä enemmistöomistajana.
Nykyisistä Solidiumin salkun yhtiöstä strategista perustetta omistukselle on vaikea löytää esimerkiksi:
 • Tikkurila Oyj: juuri pörssiin Kemiran kautta listattu yhtiö, joten siksi salkussa. Jatkossa kuitenkin maalien valmistus tuskin on Suomelle strategisesti tärkeää, joten luopuminen jollain aikataululla olisi luonnollista.
 • Sponda Oyj: kiinteistöyhtiö. Seinien omistamisessa ei ole mitään strategista, joten jollain aikataululla tämän osuuden voisi myydä institutionaalisille sijoittajille.
 • Sampo Oyj: ollut hyvä osinkokone ja tuottoisa omistus pitkälti Björn Wahlroosin ansiosta. Yhtiön nykyiseen liiketoimintaan ei kuitenkaan liity sellaisia strategisia perusteita, että yhtiön omistaminen sen takia olisi välttämätöntä. Ehkä enemmänkin luonteeltaan finanssisijoitus ja keino olla pelipaikalla finanssialan käänteissä, mutta tarvittaessa myös luovuttavissa.
 • Muut: Solidiumin salkussa ei mielestäni ole mitään niin pyhää, etteikö jokaisen omistusosuuden osalta voisi tarkastella myös myyntimahdollisuuksia. Elisa, TeliaSonera, Tieto ja Kemira ovat yleistuntumalta paremmin strategisesti perusteltuja kuin Metso, Outokumpu, Stora Enso ja Rautaruukki.
Nykyisten yhtiöiden lisäksi voisi olla joitain listaamattomia yhtiöitä, jotka sopisivat osaomistuksella Solidiumiin. Näitä en kuitenkaan lähde tässä erittelemään. Listatuista yhtiöistä, joita Solidiumin salkussa ei ole, mutta sinne voisi harkita, ensimmäisenä nousee tietenkin esille kysymys Nokiasta. Nokian omistus on erittäin hajautunut ja kansainvälinen ja yhtiöllä on Suomen kansantaloudelle erittäin suuri merkitys. Tästä syystä esimerkiksi professori Vesa Puttonen esitti, että valtio voisi hankkia Nokiasta esim. 10% osuuden. Ymmärrän Puttosen näkemyksen, sillä jossain vaiheessa joku Nokian omistajista saattaisi keksiä ehdottaa esimerkiksi yhtiön pääkonttorin siirtämistä pois Suomesta. Siinä voisi olla yhtiökokouksessa jännät paikat, etenkin jos taloudelliset faktat puhuisivat voimakkaasti siirron puolesta. Silti en näe vallan ostamista Nokiasta mahdollisena, koska a) 10% siivu Nokiasta vaatii rutosti rahaa ja b) markkinat todennäköisesti reagoisivat negatiivisesti, jos valtio ilmoittaisi haluavansa ajaa kansallisia intressejä globaalissa yhtiössä. Parempi siis antaa vapaiden markkinoiden toimia ja pitää huolta siitä, että suomalaisten yhtiöiden lainsäädäntö- ja verotus ovat kilpailukykyisiä, jotta suomalaisilla on, mitä omistaa.

Solidium sijoittaa Tieto Oyj:öön

Solidiumin osuus yhtiön osakkeista 5,0 %

Solidium Oy on hankkinut 5,0 prosenttia Tieto Oyj:n osakkeista noin 58 miljoonalla eurolla. Tieto on yksi johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja tietyillä segmenteillä globaali markkinajohtaja. Solidium on nyt Tiedon kolmanneksi suurin omistaja.

"Solidiumin tehtävänä on omistaa kansallisesti merkittäviä yhtiöitä ja Tieto on yksi niistä yrityksistä, joiden on nähty sopivan Solidiumin tehtävään ja tavoitteisiin erityisen hyvin", toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

"Tieto on keskeinen pohjoismainen palveluntarjoaja, ja se sopii erinomaisesti Solidiumin omistajaintresseihin. Yhtiöllä on näkemyksemme mukaan hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun strategiansa mukaisilla kasvualueilla ja uskomme Tiedon olevan hyvä sijoitus pitkällä tähtäimellä. Kotimainen ankkuriomistus on Tiedossa hyvin perusteltua ja siksi voimme markkinatilanteesta riippuen myös kasvattaa omistustamme yhtiössä.

"Tieto on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja. Yhtiö on yksi johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja tietyillä segmenteillä globaali markkinajohtaja. Tiedon tavoitteena on olla johtava tietotekniikkapalvelujen tarjoaja Pohjois-Euroopassa ja saavuttaa merkittävä asema Venäjällä. Lisäksi tavoitteena on olla maailman johtava tietoliikenteen tuotekehityskumppani vuoteen 2011 mennessä. Vuonna 2009 Tiedon liikevaihto oli noin 1,7 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 108 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskenteli 31.12.2009 26 maassa noin 16 700 henkilöä joista noin 5 800 Suomessa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 8905

Solidium Oy on valtion kokonaan omistama sijoitusyhtiö, joka toimii yhteistyössä muiden omistajien kanssa. Solidiumin sijoituksiin liittyy kansallinen intressi, mutta sijoituspäätökset perustuvat taloudelliseen harkintaan. Solidium on suomalaisen pääomamarkkinan aktiivinen toimija, joka rahoittaa toimintaansa sijoitusten tuotolla ja vieraalla pääomalla. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Sponda Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Tikkurila Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvoon noin 8,7 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails