torstai 13. toukokuuta 2010

Omistajaosaamisesta

Omistaminen edellyttää myös osaamista. Koirasen mukaan omistajan kyvykkyysvaatimukset vaihtelevat sen mukaan, miten voimakkaasti omistaja osallistuu itse liiketoimintaan. Jos omistaja on mukana liiketoimintaa kontrolloivana hallituksen jäsenenä, mutta ei itse johda operatiivista toimintaa, on seuraavat omistajakompetenssit tarpeellisia:
 • Omistaja kykenee strategiatyöskentelyyn
 • Omistajalla on riittävä näkemys sen toimialan tai niiden toimialojen kilpailutilanteesta ja liiketoimintalogiikasta, joilla yritys toimii
 • Omistajalla on kykyä, sitoutuneisuutta ja riittävästi aikaa paneutua hallituksen kokousasioihin eli kykyä tulla niihin hyvin valmistautuneena. Hänellä on kyky vaatia käyttöönsä, ymmärtää ja analysoida yrityksen tilaa koskevaa raportointia
 • Omistaja kykenee antamaan muille hallituksen jäsenille ja toimivalle johdolle kehittämisimpulsseja
 • Omistaja kykenee tarjoamaan yrityksen käyttöön sellaisia yhteyksiä, joista on yritykselle hyötyä
 • Omistaja kykenee sellaiseen tiimityöhön muiden hallitusten jäsenten kanssa, että hänen panoksensa nostaa hallituksen suorituskykyä. Hän osaa kuunnella muita ja kykenee antamaan sellaisen panoksen, joka parantaa hallituksen päätösten laatua
 • Omistajalla ei ole häiritsevässä määrin sellaisia intressiristiriitoja, jotka estävät häntä ajattelemasta yrityksen parasta.
 • Omistaja kykenee kyseenalaistamaan käsiteltäviä asioita ja olemaan rakentavan kriittinen.
Mikäli omistaja on lisäksi hallituksen puheenjohtaja, hänellä on edellisten lisäksi tarpeen olla seuraavia kompetensseja:
 • Kyky varmistaa, että hallitus käsittele keskeiset strategiset kysymykset
 • Kyky määritellä asioiden tärkeysjärjestys
 • Kyky vaatia asioiden hyvää ennakkovalmistelua
 • Kyky varmistaa, että tärkeille asioille on riittävästi käsittelyaikaa
 • Kyky päätellä, milloin asiasta on keskusteltu tarpeeksi ja on aika tehdä koonnos
 • Kyky aktivoida hallituksen jäseniä ideoimaan ja osallistumaan
 • Kyky kannustaa ja tukea operatiivista johtoa pääsemään tavoitteisiinsa
 • Kyky varmistaa riittävät johtamis- ja omistajaresurssit myös tulevaisuutta silmällä pitäen
Hallituksen koostumusta harkittaessa tulisi huomioida, että hallituksessa kollektiivisesti on osaamista ainakin seuraavilta osa-alueilta:
 • Yhtiön toimiala ja markkinat
 • Yhtiön kokoluokkaa vastaavan yhtiön johtaminen
 • Laskentatoimi, talouden ohjaus ja rahoitus
 • Riskien hallinta ja sisäisen tarkkailun organisointi
 • Yrityskaupat ja investointitoiminnan ohjaus
 • Kansainväliset asiat
 • Hallitustyöskentely
Lähde: Matti Koiranen, Hyvä omistajuus (2006, 17-18)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails