sunnuntai 30. toukokuuta 2010

Omistajuuden dimensioita

Teoksessaan Hyvä Omistajuus Matti Koiranen määrittelee omistajuuden eri dimensioita. Hänen mukaansa juridisen ja taloudellisen dimension lisäksi omistajuudella on myös sosiaalinen, operationaalinen, psykologinen ja sosiaalis-symbolinen luonne. Koirasen mukaan:

Omistajuus sosiaalisesti tulkittuna tarkoittaa sitä, miten muut ihmiset näkevät henkilön omistajana, ja kuinka omistaja toimii muiden ihmisten kanssa. Omistajuus syntyy siis tulkintojen ja vuorovaikutusten kautta.

Operationaalisessa mielessä omistajuus tarkoittaa sitä, kuka todella toimii omistajuudessa, eli kuka omistuksen kohdetta käyttää, hoitaa, vaalii jne. Operationaalinen omistajuus voi olla eri ihmisellä kuin kohteen taloudellis-laillinen omistajuus. Operationaalinen omistajuus kertoo, kuka on omistetun kohteen kanssa tekemisissä ja vuorovaikutuksessa.

Henkinen eli psykologinen omistajuus tarkoittaa sitä omistuksellista tunnetta, mielentilaa tai asennetta, että jokin kohde on minun tai meidän. Se voi esiintyä yhdessä laillis-taloudellisen omistajuuden kanssa, mutta usein se ilmenee ilmankin. Psykologinen omistajuus ei ole, ei ainakaan nopeasti, siirrettävissä ihmiseltä toiselle, koska sen kehittyminen vaatii aikaa. Ihmisellä on perustarpeita psykologiseen omistajuuteen: hallinnan tarve, oman identiteetin tarve ja tarve tuntea jokin paikka omakseen. Psykologista omistajuutta luovat hallinnan tunne, oman itsen uhkaukset (self-investment) kohteen hyväksi ja kohteen läheinen tunteminen. Psykologinen eli henkinen omistajuus voi säilyä muistoissa vielä senkin jälkeen, kun taloudellis-laillista omistajuutta ei enää ole.

Sosiaalis-symbolinen omistajuus perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Se ilmenee niissä ihmissuhteissa ja tulkinnoissa, joita meillä ihmisillä on. Kyse on symbolisista suhteista, joilla on itseilmailullista ja luokittelevaa merkitystä. Dittamarin kiteytyksen mukaan "To Have is To Be". Esimerkiksi jos jollakulla on loistelias auto tai suuri kartano, muut ihmiset tulkitsevat hänen olevan rikas. Sosiaalinen asema ja status ovat samoin osa sosiaalis-symbolista omistajuutta.

Lähde: Matti Koiranen (2006) Hyvä Omistajuus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails