torstai 13. toukokuuta 2010

Tulkintoja omistajuudesta

Jatketaan sarjaa Matti Koirasen kiteytyksistä teoksessa Hyvä Omistajuus. Tällä kertaa vuorossa Koirasen tulkintoja omistajuudesta. Koirasen mukaan omistajuus voi tarkoittaa asemaa (eli omistajana olemista). Omistajuutta voidaan tarkastella myös rakenteena eli onko omistus esimerkiksi keskittynyttä vai sirpaleista. Hyvälle aktiiviselle omistajalle omistajuus merkitsee tehtävää eli omistajana toimimista. Yleisimmällä tasolla omistajuudessa on kysymys siitä suhteesta ja vuorovaikutuksesta, joka on subjektin (omistajan) ja objektin (omistajuuden kohteen) välillä.

Omistajuus asemana: omistajuus on omistajan status, joka asemoi hänet sekä antaa hänelle roolin ja identiteetin.

Omistajuus rakenteena: omistajuus on osaomistusten muodostama tilannekohtainen kokonaisrakenne, jossa taloudellis-lailliset osaomistukset vaihtelevat nollasta sataan prosenttiin.

Omistajuus tehtävänä: omistajuus on sitä työtä, jota omistaja tekee omistuskohteen hyväksi ja jonka tekemisestä hän on vastuussa.

Omistajuus suhteena: omistajuus on vuorovaikutteinen suhde subjektin eli omistajan ja objektin eli omistuksen kohteen välillä.

Lähde: Matti Koiranen, Hyvä Omistajuus, (2006, 12).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails