lauantai 30. heinäkuuta 2011

Mises ja itsensä johtaminen

Ystäväni Tero Isokauppila kiteytti kiitettävästi käymämme keskustelun Ludwig von Misesistä ja ihmisen toiminnasta tavoitteellisena toimijana kiitettävästi omassa itsensä johtamista käsittelevässä Neti Neti-blogissaan. Kannattaa käydä lukemassa!


Käymämme Misesiin pohjautuva prakseoginen päättelyketju kulkee suunnilleen näin:

Ihminen tavoitteellisena toimijana

Ihmisen toiminta on aina tavoitteellista.

Ihmisen tavoitteet voivat olla joko tiedostettuja tai tiedostamattomia.

Ihmisen tavoitteen määräytyvät ihmisen arvoista.

Ihminen antaa arvostamilleen asioille arvoa.

Motivaatio tavoitella ihmisen arvostamia asioita on psykologiaa.

Ihmisen arvot näkyvät hänen toiminnassaan valintoina.

Ihminen pyrkii kohti päämääriään valitsemalla asioista, joiden uskoo vievän kohti tavoitteitaan.

Ihminen tavoittelee myös mahdottomia. Sitä käsittelee utopia.

Arvot ohjaavat elämää

Ihmisen parempi tietoisuus arvoistaan parantaa hänen kykyään asettaa tavoitteitaan.

Ihmisen parempi tietoisuus tavoitteistaan parantaa hänen toiminnassaan tekemiä valintojaan.

Ihmisen paremmat valinnat johtavat hänen itsensä tavoittelemaan parempaan elämään.

Tavoitteiden kirkastaminen on kasvun edellytys

On parempi olla tiedostettuja tavoitteita kuin tiedostamattomia tavoitteita.

Molempia on aina, mutta parempi tietoisuus omista tavoitteistaan ja tavoitteiden prosessointi kirkastavat valintoja.

Siksi itsensä johtaminen ja tavoiteprosessi ovat sekä toimivia tavoitteiden täyttymisen kannalta että hyväksi ihmisen omalle kasvulle.

Ihminen on pystynyt parantamaan elinolosuhteitaan kykenemällä "jalostamaan" tavoitteitaan primitiivisistä haluista korkeampiin päämääriin.

Usein tämä kyky on yhä kehityksen edellytys.

Onko tavoite yhtä kuin suunnitelma?

On ja ei.

Ihmisen tavoite toteutuu aina käytännön valinnoissa.

Kaikkia käytännön eteen tulevia valintoja ei voi tietää etukäteen.

Tulevaisuus on aina ja kaikille epäselvä.

Siispä ei ole olemassa täydellistä suunnitelmaa.

Tavoite on enemmän päämäärä ja periaate kuin suunnitelma.

Se ohjaa käytöstä valintatilanteissa.

Tavoitteet muuttuvat ihmisen arvojen muuttumisen myötä.

Suunnitelma voi vanheta välittömästi.

Siispä, on parempi kuvata maali kuin polku.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails