perjantai 20. elokuuta 2010

Perheyhtiön omistajastrategia

Omistajastrategian muodoista löytyy kirjallisuudesta vain harvoja esimerkkejä. Yksi parhaista löytyy Matti Laineman teoksesta Hallituksen strateginen rooli. Laineman mukaan perheyhtiön omistajastrategia sisältää linjauksia seuraavilla alueilla:

1. Suvun omistajuuden jatkuvuus
 • Sallitaanko suvun ulkopuolisia omistajia ja jos, niin missä määrin ja miten
 • Sallitaanko omistuksen jatkuva hajautuminen vai ei. Jos ei, miten omistuksen hajontaa vähennetään
2. Omistajuus vs. johtaminen
 • Millainen on suvun jäsenten oikeus saada työpaikka yrityksestä ja millä edellytyksillä jäsenet voivat edetä yrityksen johtoon
 • Mikä on suvun jäsenten ja ulkopuolisten jäsenten suhde johdossa ja hallituksessa
 • Miten suvun yhteisten tavoitteiden ja näkemysten yhteensovittaminen organisoidaan yrityksen hallinnon ulkopuolella (sukuraati yms.)
 • Miten yrityksen ulkopuolella olevia omistajia koulutetaan omistajuuteen
3. Suvun yhteinen visio yrityksen kehittämisestä
 • Kasvuun, kilpailuasemaan, monialaisuuteen, kansainvälisyyteen tai kannattavuuteen liittyvät päämäärät ja tavoitteet
4. Pääoman hankkiminen ja pääomarakenne
 • Miten kasvu rahoitetaan
 • Millainen vakavaraisuus on tavoitteena
5. Millaisia riskejä ollaan halukkaita ottamaan
 • Yksittäisen riskin yläraja
 • Liiketoiminnalliset riskinoton rajoitukset (millaisessa bisneksessä halutaan olla)
6. Miten yrityksen osakkuudesta luopuvien lunastus järjestetään
 • Miten osakkeet arvioidaan (jatkuva vuosittainen arviointi tai muu peruste)
 • Miten järjestetään sisäiset markkinat tai yrityksen lunastus
7. Osinkopolitiikka

8. Yrityksen johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmät
 • Keitä palkitaan
 • Miten paljon tuloksesta varataan palkitsemiseen
 • Mitkä ovat palkitsemiskriteerit
 • Millaisia palkitsemisjärjestelmiä hyväksytään
9. Mitkä ovat niitä arvoja, joista suku ei halua yrityksen luopuvan

Lähde: Matti Lainema Hallituksen strateginen rooli, s. 216

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails