perjantai 23. syyskuuta 2011

Arvopaperi: Elämää pörssin ulkopuolella

Vierailin tällä viikolla työni puolesta kirjoittajana Arvopaperin kumppaniblogissa. Ohessa teksti. Alkuperäinen teksti löytyy täältä.


Elämää pörssin ulkopuolella

Pörssi on sijoittajien huomion keskipiste. Erityisesti sen päälistan suuret yhtiöt keräävät mielenkiinnon. Kuitenkin pörssin ulkopuolellakin on elämää. Kaikki Suomen parhaista yrityksistä eivät ole pörssissä, ja toisaalta pörssissä on yrityksiä, joiden ei siellä kuuluisi olla. Perheyritykset eivät pörssiin halua ja kasvuyritykset kokevat pörssin kaukaiseksi.

Helsingin pörssin pyöröovi on viimeisen vuosikymmenen aikana vienyt yhtiöitä enemmän ulos kuin tuonut sisään. Sijoittajan vaihtoehdot ovat vähentyneet. Se että tänään myy Keskoa ja ostaa YIT:tä, ja huomenna päinvastoin, käy pidemmän päälle tylsäksi. Pörssilista tarvitsee piristystä uusien yhtiöiden muodossa tai sitten Suomeen sijoittavan on lähdettävä hakemaan vaihtoehtoja pörssin ulkopuolelta.

Pääomasijoittaminen on perinteisesti ollut institutionaalisten sijoittajien yksinoikeus. Pääomasijoitusyhtiöt ovat keränneet instituutioilta varat hallinnoimaansa rahastoon ja sijoittaneet nämä pääomat määräajaksi joukkoon listaamattomia yhtiöitä. Rahaston oman pääoman tuottotavoite on maksimoitu ottamalla kohdeyrityksiin velkaa niin paljon kuin pankkien myyntimiesten valtuudet ovat kestäneet. Kun rahaston määräaika on lähestynyt loppuaan, on sijoituksista irtaannuttu ja tuotot jaettu sijoittajille. Salkun hyvien yritysten on toivottu kompensoivan epäonnistumiset, jotta rahaston keskimääräinen tuotto saataisiin kohtuulliseksi. Valitettavasti viime vuosina pääomasijoitusten tuotot eivät ole olleet tyydyttäviä suhteutettuna niiden korkeaan riskiin.

Pääomasijoittajien maine yrittäjäomistajien keskuudessa on valitettavan heikko. Kuitenkin kasvumahdollisuuksia yrityksistä löytyisi ja pääomaa tarvittaisiin. Kokoluokan kasvaessa olisi kiva jakaa riskiä kanssaomistajien kanssa. Kanssaomistajiksi ei kuitenkaan kelpuuteta ketä tahansa. Tarvitaan vähintäänkin yhteinen näkemys liiketoiminnan kehittämisestä ja suhteesta riskiin. Myös yhteinen arvopohja auttaa asiaa. Maksimaaliseen velkavipuun perustuva lyhytjänteinen liiketoimintamalli ei useimpia yrittäjäomistajia houkuttele.

Koko ongelman ydin on siinä, että yksityinen pääoma ja yksityiset yritykset eivät kohtaa. Ei ole olemassa toimivaa tietokanavaa tai markkinapaikkaa listaamattomien yhtiöiden osakkeille. Bisnesenkeleillä on omat start-up-verkostonsa, mutta vakiintunut liiketoiminta ei helposti löydä uutta pääomaa omistusjärjestelyyn tai kasvuinvestointeihin. Kärsivällinen kotimainen pääoma ei kanavoidu suomalaiseen yritystoimintaan. Pääomaa kyllä löytyy suomalaisten pankkitileiltä ja moni yrittämällä vaurastunut henkilö olisi halukas sijoittamaan konkreettisiin kohteisiin kotimaassa, kunhan se vain olisi mahdollista.

Markkinoilla on tapana korjata puutteensa. Tyhjiö täyttyy, jos siitä on liiketoiminnaksi. Suomalaisen yksityisen pääoman (private equity) markkinoille tarvitaan uusi innovatiivinen liiketoimintamalli, joka mahdollistaa yksityiset pääomasijoitukset myös yksityisille sijoittajille. Liiketoimintamallin menestyskriteerit ovat asiakaslähtöisyys, ainutlaatuisuus ja avoimuus.

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että sijoituspäällikön sijasta asiakas itse päättää, mihin kohteisiin hän haluaa sijoittaa. Rahasto ei ole musta laatikko vaan selkeä, konkreettinen kohde. Asiakas tietää sijoitushetkellä, mihin rahansa laittaa.

Ainutlaatuisuus kiteytyy ansaintamahdollisuuteen, jota muilla ei ole käytettävissä. Yksittäiselle sijoittajalle kohteet ovat usein liian suuria, mutta suuremmalla joukolla pääomat riittävät ja riski hajautuu. Tältä osin omaisuudenhoitoyhtiöllä on keskeinen rooli yksityisen pääoman ja parhaiden pääomaa tarvitsevien yritysten yhdistäjänä.

Avoimuus kulminoituu täydelliseen läpinäkyvyyteen. Avoimessa mallissa toisen yhtiön tappioita ei kuitata toisen yhtiön menestyksellä. Riski on tällöin suurempi, mutta myös selkeämpi. Rahaston sijasta asiakas itse hoitaa hajauttamisen


Tero Luoma, sijoituspäällikkö, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails