tiistai 27. syyskuuta 2011

Oletko omistaja vai sijoittaja?

Yksi väitöskirjani perusväittämistä tulee olemaan erottelu omistajan ja sijoittajan välillä. Omistajan logiikka on erilainen kuin sijoittajan logiikka. Erottelu ei kuitenkaan tarkoita vastakkainasettelua. Päinvastoin, pääomamarkkinat ja yritykset tarvitsevat sekä aktiivisia omistajia että passiivisia sijoittajia. Parhaimmillaan omistajat ja sijoittajat elävät toisiaan hyödyttävässä symbioosissa.

Mitä eroa sitten on omistajalla ja sijoittajalla? Juridisesti ja taloudellisesti tarkasteltuna molemmat voidaan määrittää osakkeenomistajiksi. Tämä yleinen shareholder-lähestymistapa onkin vallitseva tarkastelutapa sekä tieteessä että rahoitusmarkkinoilla. Ohessa on kuitenkin lyhyt, kärjistykseen perustuva tarkastelu näiden kahden tyypin eroavuuksista. Tarkoituksena on kärjistyksen kautta havainnollistaa ääripäiden ajattelueroa.

On myös tärkeää ymmärtää, että sama henkilö voi toimia eri yrityksissä samanaikaisesti sekä omistajana että sijoittajana. Esimerkiksi perheyrityksen omistajalla voi olla sijoitussalkku, jolloin hän toimii omassa yrityksessään aktiivisena omistajana, mutta pörssimarkkinoilla passiivisena sijoittajana. Rooli ei aina myöskään määräydy suuren osuuden perusteella. Isonkin osuuden haltija voi toimia sijoittajan logiikalla. Tästä esimerkkinä ovat institutionaaliset sijoittajat.

Mitä eroa on omistajalla ja sijoittajalla?

Suhde yrityksen arvonluontiin
 • Omistaminen on strategista, aktiivista ja lisäarvoa tuottavaa.
 • Sijoittaminen on tuottolähtöistä, passiivista eikä sijoittajalla ole roolia yrityksen arvonluonnissa.
Toiminnan tavoite
 • Omistajan tavoitteena on menestyä yrityksen mukana.
 • Sijoittajan tavoitteena on menestyä suhteessa vertailuindeksiin. 
Suhde riskiin: hallinta vai hajautus
 • Omistaja on mukana isolla osuudella, ottaa vastuuta yhtiön hallinnosta ja kehittämisestä sekä antaa kasvot yhtiölle. Omistajalla on maineensa pelissä. 
 • Sijoittaja ostaa, pitää ja myy, eikä hänellä ole sidettä yhtiöön. Hajautetussa salkussa yhtiön osakkeet ovat rivi muiden joukossa.
Irtautuminen
 • Omistus on epälikvidi, sen myyminen ei onnistu hetkessä ja myynnillä on vaikutusta yhtiöön.
 • Sijoitus on likvidi, sen voi myydä milloin tahansa ilman vaikutusta yhtiöön.
Aikahorisontti
 • Omistajan kvartaali on 25 vuotta.
 • Sijoittajan kvartaali on 3 kuukautta.
Vastuu vaikeissa tilanteissa
 • Vaikeuksien hetkellä omistaja on ja pysyy, hänen aktiivisuutensa kasvaa ja hän kantaa vastuun yhtiön pelastamisesta. Viimekädessä omistaja on vastuussa sidosryhmille.
 • Vaikeuksien ilmaantuessa sijoittajat usein kaikkoavat. Sijoittajan intressissä on pelastaa oma nahkansa eli saada omansa pois. Sijoittaja ei ole vastuussa sidosryhmille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails