torstai 26. syyskuuta 2013

Hallituksen puheenjohtajan opas

Vihdoin on kirjoitettu perusteellinen ja käytännöllinen opas hallituksen puheenjohtajan oppikirjaksi. Kokeneet Hallituspartnerit Antero (Antti) Virtanen, Kai Miesmäki, Pertti Mäntylä ja Eero Ottila ovat koonneet hallitusviisautensa yksiin kansiin ja lopputulos on loistavaa jälkeä. Herroilla riittää hallituskokemuksia vaikka muille jaettavaksi, ja onneksi he sen myös tekevät. Tällaista teosta on markkinoilla kaivattu. Kirjan voi tilata täältä.
 
Hallituksen puheenjohtajan opas: Johda pk-yritys menestykseen
Käytännön opas hallituksen puheenjohtajalle
 
Kirja eroaa monista muista aiemmin kirjoitetuista teoksista jo heti lähestymistavastaan. Se on käytännön opas, eikä se turhaan pyri tekemään hallitustyöskentelystä liian teoreettista. Se ottaa sopivalla tavalla huomioon lainsäädännön, mutta ei onneksi sorru sääntökirjamaiseen corporate governance ohjeistuksen esittelyyn, kuten liian moni hallituskirja tekee. Oikeastaan kyse ei ole edes kirjasta vaan oppaasta. Kirjoittajat eivät suosittele lukemaan opasta kuten kirjaa eli alusta loppuun vaan kirja on rakennettu sopivasti hakuteoksen omaiseksi, jossa on sopivasti eriteltynä hallituksen tärkeimmät tehtävät sekä hallitustyöskentelyn kronologinen vuosikello. Täten lukijan on helppo saada selailemalla hyvä yleiskäsitys hallitustyöskentelystä ja tarpeen mukaan pystyy paneutumaan helposti juuri siihen aihealueeseen, mikä on sillä hetkellä ajankohtainen. Tämä kirja asemoituu puheenjohtajien työpöydälle siten, että puheenjohtajan on hyvä kerrata tämän myötä asioita aina seuraavaa hallituksen kokousta valmistellessaan.
 
Hallituksen puheenjohtajuus on erityistehtävä
 
On eri asia toimia hallituksen jäsenenä kuin johtaa sitä puheenjohtajana. Helpoimmillaan hallituksen jäsenenä pääsee varsin helpolla, kunhan osallistuu kokouksiin. Puheenjohtaja sen sijaan on aina piikkipaikalla ja vastaa kokouksen valmistelusta yhdessä toimitusjohtajan kanssa sekä hallituksen työskentelyn johtamisesta, joten moni asia hallitustyöskentelyssä kulminoituu puheenjohtajaan. Hyvä puheenjohtaja saa hallituksestaan paljon irti, huonon puheenjohtajan hallituksessa parhaatkin jäsenet jäävät hyödyntämättä. Työmäärältään puheenjohtajuus on yleisesti noin tuplasti jäsenyyteen verrattuna.
 
Hallitus toimii kollegioina, eikä puheenjohtajalla ole varsinkaan juridisesti merkittävästi enempää valtaa kuin yksittäisellä jäsenellä. Siispä voi perustellusti kysyä, kannattaako puheenjohtajuutta korostaa? Kyllä kannattaa, koska puheenjohtajan erityisrooli liittyy ennen kaikkea käytäntöön eli hallitustyöskentelyn johtamiseen ja kokousten valmistelemiseen, ei niinkään muodollisuuteen. Juuri tähän tarpeeseen Hallituksen puheenjohtajan opas tarjoaa työkaluja. Oppaan ympärille on myös rakennettu HHJ Puheenjohtaja-kurssikokonaisuus, joka sopivasti täydentää aiempaa HHJ (Hyväksytty Hallituksen Jäsen)-tarjontaa. Kävin PJ-kurssin ja suosittelen: parasta mahdollista hallitusoppia.
 
Pitääkö sitten olla puheenjohtaja, että oppaan lukeminen kannattaa? Ei tarvitse, koska opas sisältää niin paljon yleistä hallitustyöskentelyyn liittyvää ohjeistusta, että niiden tunteminen on tarpeen myös jokaiselle hyvälle hallituksen jäsenelle. Väitän, että oppaan luettuaan moni hallituksen jäsen oppii ymmärtämään, mitä toimivan hallitustyöskentelyn johtaminen vaatii taustatyönä puheenjohtajalta. Ero pelkkään kokouksissa istumiseen on valtava.
 
Hallituksen ydintehtävät ja erilaiset hallitukset
 
Sisällöllisesti kirja on kerrassaan rautainen paketti. Sisällön laajempi avaaminen ei ole tässä yhteydessä tarpeen. Kirjoittajat osaavat roolittaa hyvin omistajien, hallituksen ja johdon ydintehtävät sekä näiden rajapinnat. Ristiriitojen ilmetessä kirjoittajat esittävät ratkaisuksi keskustelua, useimmiten puheenjohtajan johdolla. Näinhän käytännössä pääosin toimitaan. Kirjoittajat huomioivat hyvin myös omistajien tahtotilan (omistajastrategia) hallituksen työskentelyn kulmakivenä. Kuitenkaan kaikkia omistajien mielihaluja hallituksen ei tule ryhtyä toteuttamaan, joten hallituksen on puheenjohtajan johdolla pystyttävä myös rajoittamaan omistajien tahtoa. Kirjoittajat toteavat, että useimmiten tilanne on kuitenkin se, että omistajat eivät tiedä, mitä yritykseltään ja omistukseltaan tahtovat ja hallitus joutuu puheenjohtajan myötä aktivoimaan omistajia omistajakeskusteluihin, jotta hallitus voi johtaa yritystä omistajille mieluisaan suuntaan.
 
Kirjoittajat jakavat hallituksen kolmeen tyyppiin: valvoviin hallituksiin, toiminnallisiin hallituksiin ja strategisiin hallituksiin. Heidän luokittelussaan valvova hallitus luo ikään kuin hallitustyön pohjan, jonka päälle pystyy rakentumaan toimintaa kehittävä hallitus sekä yhtiön strategiaa luotaava hallitus. Kaikkia siis tarvitaan ja parhaimmillaan hallitus on yhdistelmä näitä kaikkia tietysti kyseisen yrityksen tarpeet ja tilanteen huomioiden.
 
Hallitustyöskentelijän työkalupakki
 
Kuten todettua, kirja täyttää markkinoilla selvän aukon tarjoten käytännönläheisen ja aidosti hyödyllisen oppaan hallitustyöskentelyyn. Tuskin löytyy tästä maasta sellaista hallituskonkaria, jolla olisi varaa ohittaa tämä kirja "muka jo kaiken osaavana". Ainakin tätä on hyvä selailla silloin tällöin. Puheenjohtajille tämä kuuluu ehdottomasti työpöydälle. Hallitusjäsenille ja hallitustyöstä kiinnostuville tämä on hyvä kertahankinta, koska oppaan myötä saa realistisen ja kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mitä on hallitustyöskentely. Se kun ei ole sääntökirjan seurantaa (corporate governance) vaan varsin käytännönläheistä työn tekemistä yrityksen hyväksi. Toivottavasti tämän kirjan myötä kirjoittajat ovat tehneet suomalaisen kulttuuriteon erityisesti pk-yritysten hallitustyöskentelyn johtamisen parantamiseksi. Hyvässä puheenjohtajuudessa kun näyttäisi riittävän paljon kehitettävää.

tiistai 24. syyskuuta 2013

Nuoren näkökulma hallitustyöskentelyyn

Pidin Hallituspartnerit ry:n valtakunnallisilla Partneripäivillä esityksen aiheesta "Nuoren näkökulma hallitustyöskentelyyn". Kiva otsikko, aion käyttää sitä niin kauan kuin annetaan. Pohdin esityksessäni erityisesti sitä, onko hallitustyöskentely nuorten näkökulmasta "cool", miksi minä suosittelen hallitustyöskentelyä myös nuorille henkilöille sekä alkuun pääsemisen vaikeutta. Ohessa esitykseni.
 


Miksi hallitustyöskentely on hienoa?
 • Hallitus on päätöksentekoelin, joka johtaa yrityksen johtamista. Sillä on halutessaan paljon valtaa.
 • Hallitustyö on vastuullista. Päätettävät asiat ovat usein isoja, sekä vaikutuksiltaan että summiltaan.
 • Hallitustyö on vaikeaa. Päätettävät asiat ovat monimutkaisia ja täydellinen tieto ei ole koskaan käytettävissä.
 • Hallitustyö on keino toimia monella toimialalla.
 • Hallitustyö on keino jakaa osaamistaan ja oppia itse uutta.
 • Hallitus on foorumi strategiselle ajattelulle.
 • Hallitustyö on tulevaisuuden luomista.
 • Hallitustyö on ryhmätyötä. Parhaimmillaan hallituksella loistava yhteishenki!
Lähestymistapoja hallitustyöskentelyyn

Hallitukseen tullaan usein hyvin erilaisesta roolista ja jopa erilaisilla motiiveilla. Osalle asia on harrastus, osalle toinen työ, tietyille eläkeiän aktiviteetti tai jotain muuta. Yksinkertaisimmillaan hallituksen jäsenyys on vain nimi kaupparekisterissä. Itse haluan kuitenkin korostaa, että hallitustyöskentely on työtä. Se vaatii motivaatiota, aikaa ja osaamista.

Hallitustyöskentelyn haasteet nuorille

Nuoren näkökulmasta vaikeinta on sovittaa hallitustyöskentely yhteen muun elämän kanssa. Jos päivätyö vie 40-60 tuntia viikossa, kotona on perhe ja pienet lapset ja jos vähänkään on omia harrastuksia niin aikayhtälö on haasteellinen. Hallitustyöskentely vaatii aikaa, joten väkisinkin tämä aika on pois jostain muusta. Hallitustyöskentelyä kannattaa siis tarkastella kolmesta näkökulmasta:
 • Hyväksyykö työnantaja? - Koska kyseessä usein parhaiden henkilöiden ajankäyttö
 • Hyväksyykö kotihallitus? - Koska vie väkisinkin aikaa perheeltä
 • Jaksatko ja riittääkö aikasi? - Antaako hallitustyö enemmän kuin ottaa ja onko sinulla annettavaa kohdeyritykselle huomioiden rajoitteesi (aika)
Miten päästä alkuun?

Ei ole sopivaa ikää aloittaa. Harva aloittaa alle 30-vuotiaana, varsinkaan jos kyseessä ei ole paikka omassa perheyrityksessä. Oikea aika aloittamiselle riippuu siitä, milloin on jotain annettavaa yritykselle ja ennen kaikkea sitten kun löytyy yhteensopivuus kohdeyrityksen kanssa. Omasta hallitustyökelpoisuudestaan eli hallitustyöskentelyosaamisestaan kannattaa pitää huolta kouluttautumalla ja itseään kehittämällä. Oma osaaminen kannattaa myös tuoda esille, mutta liiallinen pyrkiminen näyttäisi harvoin tuottavan tulosta. Hyvät kyllä löydetään, huonot joutuvat hakemaan.

Kysynnän ja tarjonnan vääristymä

Yleisesti on havaittavissa, että pyynnöt hallituksiin kohdistuvat harvoille, kun taas halukkaita ilman kysyntää on paljon. Ensimmäisen paikan saaminen on useimmille äärimmäisen vaikeaa. Kun on saanut ensimmäisen paikan ja tullut "hallitussalonkikelpoiseksi" kysyntä usein näyttäisi räjähtävän. Useat yritykset kysyvät samoja esillä olleita, yritystoiminnassa menestyneitä ja hallituksissa jo istuvia henkilöitä hallitukseensa. Mieleen tulevien joukko kartoitushetkellä on usein rajallinen. Tämä johtaa harvojen ylikysyntään ja monien alikysyntään. Siispä hallitushaiden olisi hyvä oppia sanomaan EI ja ohjaamaan yritys löytämään uusi tulokas. Yritysten kannattaisi vastaavasti käyttää hetki syvällisempään pohdintaan, jotta löytäisi muiden havaitsemattoman helmen hallitukseensa.
 
Mitä minä olen oppinut hallitustyöskentelystä?
 • Alussa oli valtava palo päästä mukaan ja vaikea ensikynnys ylitettävänä. Ensimmäisen paikan saaminen on todella vaikeaa, ellei saa paikkaa perheen tai työn kautta. Kiitos rohkeudesta Fira Oy:lle ja Optinet Oy:lle!
 • Hallitustyöskentely ei ole rakettitiedettä, käytännöt oppii helposti. Ikä ei ole mikään este.
 • Hallituksen pöydälle tulee varsin usein yllättäviä ja ikäviä asioita. Iso osa hallitustyöskentelystä on ongelmien ratkaisemista vastaantulojärjestyksessä. Alussa asioita liioittelee ja ottaa henkilökohtaisesti, matkan varrella oppii malttia ja hoitamaan asioita asioina.
 • On erilaisia hallituksia. Parhaimmillaan hallitus on ristiriitainen ja henkilökemiat eivät toimi, parhaimmillaan hallitus on hyvähenkinen ja yhtenäinen tiimi.
 • Kriisiyhtiön hallitustyöskentely on oma taiteenlajinsa. Mieti moneen kertaan, jos meinaat mukaan.
 • Hallituksen puheenjohtajuus on huomattavasti jäsenyyttä vaativampaa.
 • Huolehdi riittävästä ajankäytöstä, jotta voit perehtyä asioihin ja antaa oman panoksesi yritykselle. Jos ei ole aikaa, on osattava luopua ja sanoa ei. Muista itsesi, perheesi ja työnantajasi.
 • Toimialaosaaminen ei ole tärkeintä. Erilaiset osaamiset täydentyvät hallituksessa. Kyky strategiseen ajatteluun on usein riittävä pääsyvaatimus.
 • Olen oppinut uusien yritysten, uusien toimialojen ja hallituskollegoiden kautta ylivoimaisen paljon liiketoiminnan yleisiä viisauksia ja käytäntöjä! Aivan huikea kasvu- ja oppimispaikka!
 • Hallitusjuniorit ry on loistava verkosto!
 • Tulevaisuudessa toiveissani on kokea pörssiyhtiön hallitustyöskentely sekä aidosti kansainvälinen hallitus esimerkiksi ulkomaisen yhtiön hallituksen jäsenenä.
Related Posts with Thumbnails