Omistajuus

Teen väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon omistajuudesta. Väitöskirjani työnimi on "Understanding and Conceptualizing Active and Value-Creative Ownership". Väitöskirjassa tutkitaan omistajien roolia yritystoiminnan arvonluonnissa. Sen keskeisimpiä teesejä tulee olemaan, että omistajuudella on merkitystä. Ei ole yhdentekevää kuka omistaa, mitä omistaa, miksi omistaa, miten omistaa ja milloin omistaa. Hyvä omistajuus on yksi yrityksen menestystekijöistä. Aktiivinen ja osaava omistaja voi luoda arvoa omistuksissaan. 

Tällä sivulla kokoan yhteen omistajuutta käsitteleviä blogikirjoituksiani sekä aiheeseen liittyviä aikaisempia väitöskirjoja ja akateemisia artikkeleita. Sivun tarkoituksena on toimia tietopankkina omistajuudesta kiinnostuneille henkilöille.

BLOGIKIRJOITUKSIA OMISTAJUUDESTA

Omistajuuden teoria

Omistajuuden filosofia
Omaisuudenhoito
Omistajuus perheyrityksissä
Omistajuus yhteiskunnassa
Omistajatarinoita

VÄITÖKSIÄ JA ARTIKKELEITA
Related Posts with Thumbnails